AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
M A Š I N E   Z A   S A K U P LJ A NJ E   L E Š N I K A

 

SAMOHODNI KOMBAJN
za jezgrasto voće
Prednosti samohodnog kombajna su:
- smanjeno vreme i cena berbe,
- potreban je samo jedan radnik-vozač.
Plodovi sa zemlje usmeravaju se pomoću kontrarotirajucih četki prema centralnoj usisnoj cevi kombajana. Skupljajuće četke su od gume i postavljene su na oscilujuce poluge, tako da kopiraju površinu terena. Centralna usisna cev dalje transportuje plodove ka separatoru i rotacionom situ, gde se odvajaju od nečistoća. Očišćeni plodovi pune vreće na kraju kombajna ili se ubacuju u posebno dodate prikolice na kombajn.
Bočni ventilator koji se nalazi na kraju kombajna usmerava ostatak nepokupljenih plodova u trake tako da se lakše skupljaju u narednom prohodu kombajna.

VUČENI KOMBAJN za jezgrasto voće
Služe za skupljanje plodova lešnika, oraha, badema, kafe, maslina...


Vučeni kombajn se agregatira za traktor.
Princip rada kombajna zasniva se na skupljanju plodova sa zemlje pomoću dve usisne fleksibilne cevi (usisivač) kojima upravljaju radnici krećući se za mašinom. Skupljeni plodovi dalje idu na separator i rotaciono sito gde se odvajaju od nečistoća. Menjanjem sita omogućen je rad sa različitim veličinama plodova voća.
Kapacitet kombajna je od 0.1-0.4 ha/h.

COMBY je mašina za skupljanje, drobljene i lomljenje grana, lišća...
Prikupljena biomasa može se koristiti za proizvodnju komposta ili za zagrevanje manjih sistema.
COMBY se agregatira na traktore od 50 kw, pogon dobija preko priključnog vratila 540 o/min. Radni organ su noževi-čekići koji se nalaze na horizontalno postavljenom rotoru koji drobi grane do veličine 90mm.
Radni zahvat ovih mašina je 2 m. Kapacitet prijemnog koša je 3-5 m. Ima mogućnost podizanja radi pražnjenja koša
.

MALČER

omogućava višestruko rezanje tj. usitnjavanje zelene mase, kao i graničice promera do 2 cm.

Malčer upotrebljavamo u voćnjacima, vinogradima, parkovima itd.
Dodavanjem pomerljivog diska na malčer omogućava malčeru rad između redova.

Karakteristike malčera su:
- širina zahvata od 120-223 cm,
- dužina 85-110 cm,
- visina 87-93 cm,
- br. noževa-čekića 6-16,
- br. obrtaja PVO 540 o/min.

SISTEMI ZA SUŠENJE, SELEKCIJU I SKLADIŠTENJE za jezgrasto voće.
SUŠARE - idealno rešenje za sušenje lešnika, oraha, badema. Kapaciteti sušara od 4.5 m do 33 m.
Separacioni ventilatori – za odvajanje raznih primesa nečistoća iz ploda.

SELEKCIONA RAVAN

Upotrebljava se za finalno čišćenje proizvoda.