AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
M E R A Č I    P R O T O K A

 

ELEKTRONSKI I PULSNI MERAČI PROTOKA

Namenjeni su za kontrolu i merenje protoka fluida različitih viskoziteta, radnih pritisaka i protoka.
Karakteriše ih visoka preciznost, moderan dizajn i jednostavna instalacija.

TURBINSKI DIGITALNI MERAČ PROTOKA K24 jednostavan je i pouzdan, služi za fluide niskog viskoziteta.
U čvrstom poliamidnom kućištu montiran je turbinski merni uređaj sa elektronskom karticom i LCD displejom koji ima mogućnost rotacije 360°.
Karakteristike
- preciznost + / - 1 %,
- max. protok do 120 lit/min,
- radna temperatura -10 do +50° C,
- ulaz - izlaz: 1''
- mogućnost kalibracije.

MEHANIČKI PROTOKOMER K33 I K44
je namenjen merenju protoka goriva ili ulja.
Jednostavni su, pouzdani i laki za instalaciju. Karakteristike:
- protok 20-120 lit/min,
- podeono očitavanje 0,1 litar,
- preciznost rada + / - 1%,
- ulaz - izlaz: 1'',
- maksimalni pritisak do 10 bara.
K33 poseduje ekran za očitavanje trenutnog stanja sa tri cifre (do 999 lit) i šest cifara totala.
K44 poseduje ekran za očitavanje sa četiri cifre trenutnog stanja (do 9999 lit) i sedam cifara totala.

MERAČI PROTOKA U EX IZVEDBI
Ex merači protoka ATEX/IECEx su namenjeni da rade u eksplozivnoj atmosferi. Merači se koriste za benzin, kerozin, dizel...

UREĐAJ ZA DOZIRANJE ULJA visoke preciznosti, sa programiranjem željene količine. Omogućava jednostavan, čist i lak rad.

TURBINSKI  PULSNI  INOX
MERAČI  PROTOKA

za fluide niskih viskoziteta.
Protok je 0-40 lit/min.

DISPLEJ

za očitavanje podataka istakanja
svih vrsta fluida sa pulsnih merača protoka
do 100 metara udaljenosti.

MERAČ PROTOKA
ZA MLEKO I PREHRAMBENE NAMIRNICE

Telo i rotor su izrađeni od inoxa AISI 316.

Karakteristike:
- temparatura -40/+85 °C
- ulaz – izlaz od 1/2“ do 4”
- prezciznost +/- 1%
- max. pritisak 40 bara
- protoci 3-3.000 litara.

ELEKTROMAGNETNI
MERAČ PROTOKA

Visoke preciznosti, bez radnih organa.
Namenjen je za merenje protoka elektroprovodljivih fluida.

ULTRAZVUČNI MERAČI PROTOKA

Ultrazvučni merači protoka rad zasnivaju na merenju kašnjenja primljenih ultrazvučnih talasa, koje se menja pri promeni protoka tečnosti.
Koristi se za širok spektar tečnosti (otpadne vode; korozivne, zamuljane, zapaljive tečnosti) i na cevovodima velikog prečnika.
Za nazivne prečnike cevovoda do DN 2000.


MERAČI PROTOKA ZA OTPADNE VODE

Merač protoka se postavlja u otvorenom kanalu, šahtu sa ultrazvučnim meračem nivoa.