AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
O    N A M A

 

 

Preduzeće AGROPARTNER osnovano je 2000. godine i od samog početka radi sa ciljem uspostavljanja kvalitetnih odnosa sa korisnicima usluga koje nudi.

AGROPARTNER je zastupnik i prodavac proizvoda više stranih firmi koje se bave proizvodnjom opreme i uređaja za manipulaciju raznovrsnim fluidima (Piusi, Raasm, Liverani, Chemo).

AGROPARTNER
se bavi prodajom rezervnih delova i opreme za potrebe poljoprivredne, građevinske, komunalne i transportne mehanizacije i prateće prehrambene industrije.

Osnovni akcenat u radu stavlja se na konstantno snabdevanje kvalitetnom robom i korektan odnos prema kupcima i dobavljačima.

 

Direktor i vlasnik preduzeća AGROPARTNER je dipl. ing Robert Ogrizek.