AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
O P R E M A    Z A    S K L A D I Š T A

 

POSUDE ZA PRIHVAT STAROG MOTORNOG ULJA

Zapremina 16-58 litara.

OPREMA ZA SKLADIŠTENJE OPASNIH MATERIJA

Paletni sistemi sa posudama za sakupljanje prolivene tečnosti.

OPREMA
ZA SKLADIŠTENJE
OPASNIH
MATERIJALA

Police za burad
sa posudama za sakupljanje prolivene tečnosti.

Optimalni sistemi za skladištenje
i transport robe
,
izrađeni od PE plastike
velike gustine (HDPE);
visoko otporni na kiseline.

Nosivost boksa je do 1 tone.

ZIMSKA OPREMA

KONTEJNERI ZA SO I PESAK
izrađeni od materijala otpornog na udarce, dejstvo soli i vremenske neprilike. Kapacitet 100 do 2200 litara.

 

RASIPAČI SOLI I PESKA
ručni i vučeni, kapaciteta 17 do 130 litara.

METALNI KONTEJNERI I ORMANI
Metalni ekološki ormani i kontejneri za sigurno čuvanje opasnih i otrovnih materijala, uz sprečavanje zagađenja životne okoline.
Metalni ormani namenjeni su za odlaganje garderobe, ličnih stvari, alata, za potrebe preduzeća, sportskih objekata, škola...