AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
R E Z E R V O A R I

 

 

 

STACIONARNI REZERVOARI

Široka ponuda POLIESTER REZERVOARA zapremine 300 do 30000 litara. Izrađuju se od GFK materijala - armirana staklo-plastika, kao jednozidni i duplozidni.

Mogućnost postavljanja na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Karakteriše ih visoka stabilnost i apsolutna otpornost na dejstvo hemijskih materija, otpornost na ekstremne temperature; prozirni, sa skalom za očitavanje nivoa, male težine. Garancija: 25 godina.

ČELIČNI
DUPLOZIDNI
NADZEMNI REZERVOAR


za skladištenje goriva
na otvorenom prostoru.
Zapremina od 500 do 50000 litara.

ČELIČNI
DUPLOZIDNI
PODZEMNI REZERVOAR

Rezervoari vrhunskog kvaliteta izrađeni saglasno odredbama
EU EN 12285-1,
sa svim pratećim registracionim dokumentima, kalibracionim tablicama i test sertifikatima.

KOMBINOVANI REZERVOARI
sastoje se iz unutrašnjeg polietilenskog tanka i spoljašnjeg galvaniziranog čeličnog oklopa. Zapremina 400 do 1000 litara, sa pumpom ili bez nje.

MOBILNI REZERVOARI
REZERVOARI ZA GORIVA

zapremine 400 do 980 litara. Izrađuju se kao jednozidni ili duplozidni čelični, cinkovani ili lakirani rezervoari, debljine zida 3 mm.

REZERVOARI
ZA OPASNE MATERIJE


montirani na paletnim nosačima, namenjeni su
za siguran i lak transport.

Zapremina 400 do 980 litara.


Rezervoari poseduju ADR odobrenje sertifikat za transport goriva u javnom saobraćaju.