AGROPARTNER - VAŠ NAJBOLJI IZBOR!
P I Š T O LJ I    Z A    I S T A K A NJ E

 

PIŠTOLJI ZA ISTAKANJE ULJA
su novi proizvodi specijalno dizajnirani za industriju, servise, trgovine; svuda gde se zahteva brzina i preciznost rada.

Prednosti ovih pištolja su ergonomičnost, sigurnost, mnogostruka prilagodljivost zahtevima korisnika.

Pištolji se mogu agregatirati sa meračima protoka za rad sa uljima različitog nivoa viskoziteta i protoka fluida. Spojna veza pištolja je rotaciona 1/2'', sa ugrađenim filterom.

Karakteristike rada: protok 1-30 lit/min; preciznost rada +/- 0,5 %; maksimalni radni pritisak do 70 bara.

K500 su PIŠTOLJI-MERAČI PROTOKA ULJA
koji zadovoljavaju najzahtevnije potrebe rada.
Odlikuju se velikom preciznošću rada
pri svim nivoima protoka ulja.

Mogućnost programiranja količine istakanja
čini ga jedinstvenim alatom
u industriji i servisima.

PIŠTOLJI ZA MASTI

GREASTER - novi pištolj za mast opremljen meračem protoka; lake konstrukcije, jednostavan za upotrebu i precizan. Meri trenutnu i ukupnu količinu istočene masti. Radni pritisak do 550 bara.

RUČNI PIŠTOLJI ZA ISTAKANJE su stručno napravljeni da zadovolje potrebe za sigurnim, lakim i efikasnim rukovanjem.

Izrađuju se u više modela, od plastike ili aluminijuma, kapaciteta 80-150 lit/min, i namenjeni su za istakanje svih vrsta fluida.

AUTOMATSKI PIŠTOLJI ZA ISTAKANJE opremljeni su uređajem
koji automatski isključuje pištolj
kada je rezervoar napunjen.

Izrađeni su u skladu sa strogim
sigurnosnim zahtevima i imaju
sve potrebne sertifikate.

Telo pištolja izrađeno je od aluminijuma, obloženo gumom radi zaštite od udara i rada pri niskim temperaturama. Kapacitet 60-280 lit/min.

PIŠTOLJ ZA VAZDUH

Profesionalni pištolj za duvanje guma
za teretni i putnički program.
Koristi se na benzinskim stanicama,
u servisnim radionicama...

Merni opseg manometra pištolja
je od 0-10 bara, a najmanji podeok je 0.1 bar.

Pištolj može biti sa krutim nastavkom
u obliku šipke ili fleksibilnim crevom
koje se završava štipaljkom.